Muelas de diamante y CBN con ligante de resinas

Muelas de diamante y CBN con ligante de resinas

1A1

D [mm] T [mm] X [mm]
15 5÷25 2
20 5÷25 2
25 5÷25 2 • 3 • 4
30 5÷25 3
32 5÷25 2
35 5÷25 3 • 4
41 5÷25 3
50 5÷25 2
55 5÷25 3
63 5÷25 3 • 4
70 5÷25 3
75 5÷25 3
80 5÷25 2 • 4
90 5÷25 4
100 5÷25 4
125 5÷30 4
150 5÷30 4
160 5÷30 4
175 5÷30 4
200 5÷30 4 • 5
225 5÷30 4
250 5÷30 5
300 10 ÷ 30 • 40* 5
350 10 ÷ 30 • 40* 5

∗wykonanie specjalne (special grinding wheel)

przykład zamówienia/ordering example:

1A1 150(D)x10(T)x4(X)x60(H) D126 C75 M mokro/wet

1A1D

przykład zamówienia/ordering example:

1A1D 125x5x6x32 D126/46 C100/75 T/P mokro/wet

1A1D 125x5x10x32 D126/46 C100/75 T/P mokro/wet

1A1D 127x5x7x32 D126/46 C100/75 T/P mokro/wet

1A1D 150x5x8x32 D126/46 C125/100 T/P mokro/wet

1A1D 200x5x8x32 D126/46 C125/100 T/P mokro/wet

1A1D triple

przykład zamówienia/ordering example:

1A1D triple 125x5,5x6x32 D126/76/MIC. C125/100/75 T/P/M mokro/wet

1A1D triple 125x5,5x10x32 D126/76/MIC. C125/100/75 T/P/M mokro/wet

1A1D triple 127x5,5x7x32 D126/76/MIC. C125/100/75 T/P/M mokro/wet

1A1D triple 150x5,5x8x32 D126/76/MIC. C125/100/75 T/P/M mokro/wet

1A1D triple 200x5,5x8x32 D126/76/MIC. C125/100/75 T/P/M mokro/wet

1A1R

D [mm] T [mm] X [mm]
100 0,6 • 0,8 • 1 • 1,2 • 1,5 5
125 0,8 • 1 • 1,2 • 1,5 5
150 0,8 • 1 • 1,2 • 1,5 5
200 1 • 1,2 • 1,5 5

przykład zamówienia/ordering example:

1A1R 125(D)x1(T)x5(X)x20(H)B126 V240 P mokro/wet

1A1W

D [mm] T [mm] X [mm] d [mm]
4 5 1 3
5 5 1 3
6 5 • 10 1,5 3 • 6
8 5 • 10 2 6
10 5 • 10 2 6
15 5 • 10 2 6

L= 60 ÷ 120 [mm]

przykład zamówienia/ordering example:

1A1W 8(D)x5(T)x2(X)x6(d)x65(L)D126 C125 T sucho/dry

1FF1

D [mm] T [mm] X [mm] R [mm]
50 6 ÷ 8 2 1/2 T
63 6 ÷ 10 2 1/2 T
75 6 ÷ 10 2 1/2 T
80 6 ÷ 10 2 1/2 T
100 6 ÷ 12 2 1/2 T
125 6 ÷ 16 2 1/2 T
150 6 ÷ 20 2 1/2 T
160 6 ÷ 16 2 1/2 T
175 6 ÷ 16 2 1/2 T
200 6 ÷ 16 2 1/2 T

przykład zamówienia/ordering example:

1FF1 125(D)x6(T)x2(X)x3(R)x20(H)B107 V180 P sucho/dry

1V1

D [mm] T [mm] X [mm]
75 5 ÷ 20 3 • 4
80 5 ÷ 20 3 • 4
100 5 ÷ 20 3 • 4 • 5
125 5 ÷ 20 4 • 5
150 5 ÷ 20 4 • 5
175 5 ÷ 20 4 • 5
200 5 ÷ 20 4 • 5

przykład zamówienia/ordering example:

1V1/V° 150(D)x10(T)x4(X)x32(H)D126 C75 P mokro/wet

3A1

przykład zamówienia/ordering example:

3A1 150x6x1x22 D107 C75 P sucho/dry

3A1 150x6x1x22 B126 V180 M sucho/dry

3AA1

przykład zamówienia/ordering example:

3AA1 150x6x1/1x22 D126 C75 P sucho/dry

4A2

D [mm] W [mm] X [mm] T - X [mm]
50 3 • 4 • 6 2 ÷ 4 6
63 3 • 4 • 5 • 6 2 ÷ 4 6
75 3 • 4 • 5 • 6 2 ÷ 4 6
80 3 • 4 • 5 • 6 • 10 2 ÷ 4 6
90 4 • 6 • 10 2 ÷ 4 6
100 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 12 • 15 2 ÷ 4 6
125 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 12 • 15 • 20 2 ÷ 4 7
150 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 12 • 15 • 20 2 ÷ 4 9
160 3 • 4 • 5 • 6 • 20 3 ÷ 4 9
175 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 15 2 ÷ 4 10
200 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 15 • 20 2 ÷ 4 11
225 4 • 5 • 8 • 10 • 2 ÷ 4 12
250 5 • 6 • 8 • 10 • 12 2 ÷ 4 12

przykład zamówienia/ordering example:

4A2 125(D)x6(W)x2(X)x20(H)B151 V180 K sucho/dry

4A9

D [mm] W [mm] X [mm] T - X [mm]
80 6 • 10 1,5 ÷ 4 6
100 6 • 10 1,5 ÷ 4 6
125 6 • 10 1,5 ÷ 4 6
150 6 • 10 1,5 ÷ 4 8
175 6 • 10 1,5 ÷ 4 8
200 6 • 10 1,5 ÷ 4 8

przykład zamówienia/ordering example:

4A9 150(D)x10(W)x1,5(X)x32(H)D126 C75 T mokro/wet

4BT9

D [mm] W [mm] X [mm] T [mm]
75 6 1 ÷ 2 8
80 6 1 ÷ 2 8
100 6 • 10 1 ÷ 2 10
125 6 • 10 1 ÷ 2 12
150 6 • 10 1 ÷ 2 14
175 6 • 10 1 ÷ 2 15

przykład zamówienia/ordering example:

4BT9 125(D)x6(W)x2(X)x20(H)B107 V180 P sucho/dry

4C9

D [mm] W [mm] X [mm] T [mm]
80 6 • 10 2 8
100 6 • 10 2 8
125 6 • 10 2 8
150 6 • 10 2 10
175 6 • 10 2 10
200 6 • 10 2 12

przykład zamówienia/ordering example:

4C9 125(D)x6(W)x2(X)x20(H)B107 V180 K sucho/dry

4ET9

D [mm] W [mm] X [mm] T [mm]
75 4 • 5 1 ÷ 2 6
80 4 • 5 1 ÷ 2 6
100 5 • 6 • 10 1 ÷ 2 6
125 5 • 6 • 10 1 ÷ 2 8
150 5 • 6 • 10 1 ÷ 2 10
175 5 • 6 • 10 1 ÷ 2 12

przykład zamówienia/ordering example:

4ET9 150(D)x10(W)x2(X)x32(H)D126 C75 P sucho/dry

6A2

D [mm] W [mm] X [mm] T - X [mm] E [mm]
50 3 • 4 • 6 2 ÷ 4 20 10
63 3 • 4 • 5 • 6 2 ÷ 4 20 10
75 3 • 4 • 5 • 6 2 ÷ 4 20 10
80 3 • 4 • 5 • 6 • 10 2 ÷ 4 20 10
90 4 • 6 • 10 2 ÷ 4 20 10
100 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 12 • 15 2 ÷ 6 23 10
125 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 12 • 15 • 20 2 ÷ 6 23 10
150 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 12 • 15 • 20 2 ÷ 6 23 10
160 3 • 4 • 6 • 20 2 ÷ 4 23 10
175 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 15 2 ÷ 4 23 10
200 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 15 • 20 2 ÷ 4 25 13
225 4 • 5 • 8 • 10 2 ÷ 4 25 13
250 5 • 6 • 8 • 10 • 12 2 ÷ 4 25 13
300 5 • 10 2 ÷ 4 32 15
350 5 2 ÷ 4 32 15

przykład zamówienia/ordering example:

6A2 150(D)x10(W)x4(X)x32(H)D126 C75 M sucho/dry

6A9

D [mm] X [mm] U [mm] T [mm] E [mm]
75 2 • 3 • 4 6 • 10/td> 25 10
80 2 • 3 • 4 6 • 10 25 10
100 2 • 3 • 4 6 • 10 30 10
125 2 • 3 • 4 6 • 10 30 10
150 2 • 3 • 4 6 • 10 35 10

przykład zamówienia/ordering example:

6A9 125(D)x2(X)x10(U)x20(H)B107 V180 P sucho/dry

9A3

D [mm] W [mm] X [mm] T [mm] E [mm]
80 6 • 10 • 15 2 ÷ 4 22 10
100 6 • 10 • 15 2 ÷ 4 22 10
125 6 • 10 • 15 2 ÷ 4 22 10
150 6 • 10 • 15 2 ÷ 4 25 10
175 6 • 10 • 15 2 ÷ 4 25 12
200 6 • 10 • 15 2 ÷ 4 30 12

przykład zamówienia/ordering example:

9A3 150(D)x10(W)x4(X)x32(H)D126 C75 M sucho/dry

11A2

D [mm] W [mm] X [mm] T - X [mm] E [mm]
75 3 • 4 • 5 • 6 2 ÷ 4 20 10
80 3 • 4 • 5 • 6 • 10 2 ÷ 4 22 10
90 4 • 6 • 10 2 ÷ 4 20 10
100 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 12 • 15 2 ÷ 4 20 10
125 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 12 • 15 • 20 2 ÷ 4 23 10
150 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 12 • 15 • 20 2 ÷ 4 23 10
160 3 • 4 • 6 • 20 2 ÷ 4 23 10
175 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 15 2 ÷ 4 23 10
200 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 12 • 15 • 20 2 ÷ 4 25 13

przykład zamówienia/ordering example:

11A2 125(D)x6(W)x3(X)x20(H)B107 V180 K sucho/dry

11V2

D [mm] W [mm] X [mm] T [mm] E [mm]
80 3 • 4 • 5 • 6 • 10 2 ÷ 4 22 10
100 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 2 ÷ 4 22 10
125 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 2 ÷ 4 22 10
150 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 2 ÷ 4 25 10
175 4 • 5 • 6 • 8 • 10 2 ÷ 4 25 12
200 4 • 5 • 6 • 8 • 10 2 ÷ 4 25 12

przykład zamówienia/ordering example:

11V2 125(D)x4(W)x4(X)x20(H)B107 V180 P sucho/dry

11V9

D [mm] X [mm] U [mm] T [mm] E [mm]
50 2 • 3 6 • 10 30 10
70 2 • 3 • 4 6 • 10 22 10
100 2 • 3 • 4 6 • 10 35 10
125 2 • 3 • 4 6 • 10 40 10
150 2 • 3 • 4 6 • 10 40 10

przykład zamówienia/ordering example:

11V9 100(D)x2(X)x10(U)x32(H)D126 C100 T sucho/dry

12A2/20°

D [mm] W [mm] X [mm] T - X [mm] E [mm]
50 3 • 4 • 6 2 ÷ 4 8 6
63 3 • 4 • 5 • 6 2 ÷ 4 8 6
75 3 • 4 • 5 • 6 2 ÷ 4 8 6
80 3 • 4 • 5 • 6 • 10 2 ÷ 4 8 6
90 4 • 6 • 10 2 ÷ 4 8 6
100 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 12 • 15 2 ÷ 4 10 8
125 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 12 • 15 • 20 2 ÷ 4 14 8
150 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 12 • 15 • 20 2 ÷ 4 16 9
160 3 • 4 • 6 • 20 2 ÷ 4 16 9
175 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 12 • 15 2 ÷ 4 18 10
200 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 12 • 15 • 20 2 ÷ 4 20 12
225 4 • 5 • 8 • 10 2 ÷ 4 20 12
250 5 • 6 • 8 • 10 • 12 • 2 ÷ 4 23 14

przykład zamówienia/ordering example:

12A2 125(D)x6(W)x3(X)x20(H)B107 V180 K sucho/dry

12A2/45°

D [mm] W [mm] X [mm] T - X [mm] E [mm]
50 3 • 4 • 6 2 ÷ 4 8 6
63 3 • 4 • 5 • 6 2 ÷ 4 8 6
75 3 • 4 • 5 • 6 2 ÷ 4 8 6
80 3 • 4 • 5 • 6 • 10 2 ÷ 4 8 6
90 4 • 6 • 10 2 ÷ 4 8 6
100 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 12 • 15 2 ÷ 4 10 8
125 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 12 • 15 • 20 2 ÷ 4 14 8
150 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 12 • 15 • 20 2 ÷ 4 16 9
160 3 • 4 • 6 • 20 2 ÷ 4 16 9
175 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 12 • 15 2 ÷ 4 18 10
200 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 12 • 15 • 20 2 ÷ 4 20 12
225 4 • 5 • 8 • 10 2 ÷ 4 20 12
250 5 • 6 • 8 • 10 • 12 • 2 ÷ 4 23 14

przykład zamówienia/ordering example:

12A2/45° 150(D)x10(W)x4(X)x32(H)D126 C75 M sucho/dry

12A2 MAKITA

przykład zamówienia/ordering example:

12A2 makita 80x6x2x12,7 D126 C75 M sucho/dry

12A2 makita 80x6x1,5x12,7 D126 C75 M sucho/dry

12C9

D [mm] W [mm] X [mm] T [mm] E [mm]
80 6 • 10 2 22 10
100 6 • 10 2 26 10
125 6 • 10 2 26 10
150 6 • 10 2 26 10
175 6 • 10 2 26 10

przykład zamówienia/ordering example:

12C9 125(D)x6(W)x2(X)x20(H)B107 V180 M sucho/dry

12V2

D [mm] W [mm] X [mm] T [mm] E [mm]
50 4 • 6 2 ÷ 4 15 8
63 4 • 5 • 6 2 ÷ 4 20 10
75 4 • 5 • 6 2 ÷ 4 23 10
80 4 • 5 • 6 &bull 10 2 ÷ 4 23 10
100 4 • 5 • 6 • 8 • 10 2 ÷ 4 23 10
125 4 • 5 • 6 • 8 • 10 2 ÷ 4 23 10
150 4 • 5 • 6 • 8 • 10 2 ÷ 4 23 10
160 4 • 6 2 ÷ 4 23 10
175 4 • 5 • 6 • 8 • 10 2 ÷ 4 23 10
200 4 • 5 • 6 • 8 • 10 2 ÷ 4 25 13

przykład zamówienia/ordering example:

12V2 125(D)x6(W)x2(X)x20(H)B107 V180 M sucho/dry

12V9

D [mm] X [mm] U [mm] T [mm] E [mm]
50 2 • 3 2 • 4 15 8
63 2 • 3 6 • 10 20 10
75 2 • 3 • 4 6 • 10 20 10
80 2 • 3 • 4 6 • 10 20 10
100 2 • 3 • 4 6 • 10 20 10
125 2 • 3 • 4 6 • 10 25 10
150 2 • 3 • 4 6 • 10 25 10

przykład zamówienia/ordering example:

12V9 125(D)x3(X)x6(U)x20(H)B107 V180 M sucho/dry

14A1

D [mm] U [mm] X [mm] T [mm] J [mm]
75 1 ÷ 6 4 • 5 • 6 6 50
80 1 ÷ 6 4 • 5 • 6 6 50
100 1 ÷ 6 4 • 5 • 6 6 70
125 1 ÷ 6 4 • 5 • 6 8 100
150 1 ÷ 6 4 • 5 • 6 8 120
175 1 ÷ 6 4 • 5 • 6 10 150
200 1 ÷ 6 4 • 5 • 6 10 170
225 1,5 ÷ 6 4 • 5 • 6 10 190
250 2 ÷ 6 4 • 5 • 6 10 210

przykład zamówienia/ordering example:

14A1 200(D)x2(U)x5(X)x60(H)B151 V240 P sucho/dry

14B1

D [mm] U [mm] X [mm] T [mm] J [mm]
75 2 ÷ 6 4 • 5 • 6 6 50
80 2 ÷ 6 4 • 5 • 6 6 50
100 2 ÷ 6 4 • 5 • 6 6 70
125 2 ÷ 6 4 • 5 • 6 8 100
150 2 ÷ 6 4 • 5 • 6 8 120
175 2 ÷ 6 4 • 5 • 6 10 150
200 2 ÷ 6 4 • 5 • 6 10 170
225 2 ÷ 6 4 • 5 • 6 10 190
250 2 ÷ 6 4 • 5 • 6 10 210

przykład zamówienia/ordering example:

14B1/V° 150(D)x3(U)x4(X)x32(H)D126 C100 T sucho/dry

14EE1

D [mm] U [mm] X [mm] T [mm]
75 3 ÷ 10 3 • 4 • 5 6
80 3 ÷ 10 3 • 4 • 5 6
100 3 ÷ 10 3 • 4 • 5 6
125 3 ÷ 10 3 • 4 • 5 8
150 3 ÷ 10 3 • 4 • 5 8
175 3 ÷ 10 3 • 4 • 5 10
200 3 ÷ 10 3 • 4 • 5 10
225 3 ÷ 10 3 • 4 • 5 10

przykład zamówienia/ordering example:

14EE1/V° 150(D)x3(U)x4(X)x32(H)D126 C100 T sucho/dry

14F1

D [mm] U [mm] X [mm] R [mm] T [mm] J [mm]
75 1 ÷ 6 4 • 5 • 6 1/2 U 6 50
80 2 ÷ 6 4 • 5 • 6 1/2 U 6 50
100 2 ÷ 6 4 • 5 • 6 1/2 U 6 70
125 2 ÷ 6 4 • 5 • 6 1/2 U 8 100
150 2 ÷ 6 4 • 5 • 6 1/2 U 8 120
175 2 ÷ 6 4 • 5 • 6 1/2 U 10 150
200 2 ÷ 6 4 • 5 • 6 1/2 U 10 170
225 2 ÷ 6 4 • 5 • 6 1/2 U 10 190
250 2 ÷ 6 4 • 5 • 6 1/2 U 10 210

przykład zamówienia/ordering example:

14F1 150(D)x3(U)x5(X)x1,5(R)x32(H)D126 C100T sucho/dry

14F1 S-T

Typ/Type Wymiary ściernicy/Dimension of the wheel Wielkość ziarna Grain size Koncentracja Concentration
D U X1 X2 R H
14F1 Loroch/
14F1 Schmidt Tempo
150 • 200 1,3 5 8 0,65 20 • 32 B107 V300
150 • 200 1,6 5 8 0,8 20 • 32 B107 V300
150 • 200 2 5 8 1 20 • 32 B107 V300
150 • 200 2,5 5 8 1,25 20 • 32 B107 V300
150 • 200 3 6 10 1,5 20 • 32 B107 V240
150 • 200 3,2 6 10 1,6 20 • 32 B107 V240
150 • 200 3,5 6 10 1,75 20 • 32 B107 V240
150 • 200 4 7 10 2 20 • 32 B107 V240
150 • 200 5 7 10 2,5 20 • 32 B107 V240
150 • 200 64 7 10 3 20 • 32 B107 V240

przykład zamówienia/ordering example:

14F1 150(D)x3(U)x5(X)x1,5(R)x32(H)D126 C100T sucho/dry

14U1

D [mm] U [mm] W [mm] X [mm] T [mm]
75 5 ÷ 10 6 • 8 • 10 2 8 ÷ 12
80 5 ÷ 10 6 • 8 • 10 2 8 ÷ 12
100 5 ÷ 10 6 • 8 • 10 2 8 ÷ 12
125 5 ÷ 10 6 • 8 • 10 2 8 ÷ 12
150 5 ÷ 10 6 • 8 • 10 2 8 ÷ 12
175 5 ÷ 10 6 • 8 • 10 2 8 ÷ 12
200 5 ÷ 10 6 • 8 • 10 2 8 ÷ 12

przykład zamówienia/ordering example:

14U1 150(D)x10(U)x6(W)x2(X)x32(H)D126 C75 M sucho/dry

15V9

D [mm] X [mm] W [mm] E [mm] T [mm]
100 2 • 3 • 4 6 • 10 20 10
123 2 • 3 • 4 6 • 10 20 10
150 2 • 3 • 4 6 • 10 25 12
160 3 • 4 6 • 10 25 12
175 3 • 4 6 • 10 25 12
200 3 • 4 6 • 10 25 12

przykład zamówienia/ordering example:

15V9 150(D)x3(X)x6(W)x32(H)D126 C100 T mokro/wet

ATAK®

D [mm] X [mm] U [mm] T [mm]
80 2,3 ÷ 3,5 4 8
100 2,3 ÷ 3,5 4 10
125 2,3 ÷ 3,5 4 13
150 2,3 ÷ 3,5 4 13
160 2,3 ÷ 3,5 4 13
175 2,3 ÷ 3,5 4 13
200 2,3 ÷ 3,5 4 13

przykład zamówienia/ordering example:

ATAK 125(D)x2,3(X)x4(U)x32(H)D64 C125T sucho/dry

CKE®

D [mm] W [mm] X [mm] T - X [mm] E [mm]
50 3 • 4 • 6 1 ÷ 3 8 5
63 3 • 4 • 5 • 6 1 ÷ 3 8 5
75 3 • 4 • 5 • 6 1 ÷ 3 8 5
80 3 • 4 • 5 • 6 • 10 1 ÷ 3 8 5
90 4 • 6 • 10 1 ÷ 3 8 5
100 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 1 ÷ 3 8 5
125 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 1 ÷ 3 11 8
150 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 1 ÷ 3 12 9
160 3 • 4 • 6 1 ÷ 3 12 9
175 4 • 5 • 6 • 8 • 10 1 ÷ 3 12 9
200 4 • 5 • 6 • 8 • 10 1 ÷ 3 12 9
225 4 • 5 • 8 • 10 1 ÷ 3 12 9

przykład zamówienia/ordering example:

CKE 125(D)x5(W)x1,5(X)x20(H)D107 C75 M sucho/dry

CKE-D

przykład zamówienia/ordering example:

CKE-D 150x5x1,5/1x32 D107 C75 M sucho/dry

CKE-D 150x5x1,5/1x32 D107C100 P mokro/wet

HW

∅W [mm] D [mm] U [mm] X [mm] T [mm]
HW1 5 ÷ 8 80 • 100 • 125 6 6 9
HW2 8 ÷ 12 80 • 100 • 125 8 6 11

przykład zamówienia/ordering example:

HW2 125(D)x8(U)x6(X)x20(H)D76 C100 P sucho/dry

SW®

∅W [mm] D [mm] U [mm] X [mm] Z [mm] T [mm]
SW1 4 80 • 100 • 125 4,5 6 0,9 7
SW2 5 80 • 100 • 125 4,5 6 1,4 7
6 80 • 100 • 125 4,5 6 1,9 7
SW3 7 80 • 100 • 125 4,5 6 2,4 7
8 80 • 100 • 125 4,5 6 2,8 8
SW4 9 80 • 100 • 125 5 6 3,2 9
10 80 • 100 • 125 5 6 3,7 9
SW5 11 80 • 100 • 125 6,5 6 4 9
SW6 12 80 • 100 • 125 7 6 4,5 10
SW7 13 80 • 100 • 125 7,5 6 5 10,5
14 80 • 100 • 125 8 6 5,5 11
SW8 15 80 • 100 • 125 8,5 6 6 11,5
16 80 • 100 • 125 5 6 6,5 12
SW9 20 80 • 100 • 125 10 6 7 13

przykład zamówienia/ordering example:

HW2 125(D)x8(U)x6(X)x20(H)D76 C100 P sucho/dry

KN

przykład zamówienia/ordering example:

KN 150x3x1,5x32 D76 C125 T mokro/wet

KN 150x3x2x32 D76 C125 T mokro/wet

VB1™

przykład zamówienia/ordering example:

VB1 125x3x3,8x32 D54 C100 T mokro/wet

VB2™

przykład zamówienia/ordering example:

VB2 125x2,5x1,2x32 D54 C100 T mokro/wet

VB3™

przykład zamówienia/ordering example:

VB3 125x3x1,8x32 D54 C100 T mokro/wet

VB4™

przykład zamówienia/ordering example:

VB4 125x3x6,5x32 D54 C100 T mokro/wet

VB5™

przykład zamówienia/ordering example:

VB5 100x4x5x32 D76 C100 T mokro/wet

VB6™

przykład zamówienia/ordering example:

VB6 150x3x1,8x32 D54 C100 T mokro/wet

VB7™

przykład zamówienia/ordering example:

VB7 150x3x3,8x32 D54 C100 T mokro/wet

VB8®

D [mm] W [mm] X [mm] T [mm]
63 4 2 8
75 4 2 8
80 4 2 8
90 4 2 10
100 4 2 10
125 4 2 13
150 4 2 13
160 4 2 13
175 4 2 13
200 4 2 13

przykład zamówienia/ordering example:

VB8 125(D)x4(W)x2(X)x32(H)D76 C125 T sucho/dry

VD1™

przykład zamówienia/ordering example:

VD1 125x3x3,3x25 D54 C100 T mokro/wet

VD2™

przykład zamówienia/ordering example:

VD2 125x3x6x32 D91 C100 P mokro/wet

VD3™

przykład zamówienia/ordering example:

VD3 100x3x1,8x25 D54 C100 T mokro/wet

VD4™

przykład zamówienia/ordering example:

VD4 100x3x6x25 D54 C100 P mokro/wet

VD5™

przykład zamówienia/ordering example:

VD5 100x5x6x25 D126/46 C125/100 T mokro/wet

VD5 100x5x6x25 D126/46 C100/75 T mokro/wet

VD6™

przykład zamówienia/ordering example:

VD6 125x3x5x25 D54 C100 P mokro/wet

VD7™

przykład zamówienia/ordering example:

VD7 125x3x1,8x25 D54 C100 T mokro/wet

VD8™

przykład zamówienia/ordering example:

VD8 100x5x10x25 D126/46 C125/100 T mokro/wet

VD8 100x5x10x25 D126/46 C100/75 T mokro/wet

VD9™

przykład zamówienia/ordering example:

VD9 76x4x4,5x20 D91C100 T mokro/wet

VD9 100x4x4,5x20 D91C100 T mokro/wet

VD10™

przykład zamówienia/ordering example:

VD10 125x3x1,8x25 D54 C100 T mokro/wet

VD11™

przykład zamówienia/ordering example:

VD11 125x3x3,3x25 D54 C100 T mokro/wet

VD12™

przykład zamówienia/ordering example:

VD12 125x3x5x25 D54 C100 P mokro/wet

VD13™

przykład zamówienia/ordering example:

VD13 100x3x6x32 D91 C100 P mokro/wet

VD14®

przykład zamówienia/ordering example:

VD14 125x5x6x32 D126/46 C125/100 T mokro/wet

VD14 125x5x6x32 D126/46 C100/75 T mokro/wet

VD14 125x5,5x6x32 D126/46 C125/100 T mokro/wet

VD14 125x5,5x6x32 D126/46 C100/75 T mokro/wet

VD14 125x5x10x32 D126/46 C125/100 T mokro/wet

VD14 125x5x10x32 D126/46 C100/75 T mokro/wet

VD14 125x5,5x10x32 D126/46 C125/100 T mokro/wet

VD14 125x5,5x10x32 D126/46 C100/75 T mokro/wet

VD14®triple

przykład zamówienia/ordering example:

VD14 triple 125x5,5x6x32 D126/76/MIC.C125/100/75 T mokro/wet

WI1™

przykład zamówienia/ordering example:

WI1 100x2x1,6x25 D54 C100 T mokro/wet

WI2™

przykład zamówienia/ordering example:

WI2 100x3x1,8x25 D54 C100 T mokro/wet

WI3™

przykład zamówienia/ordering example:

WI3 100x3x3,3x25 D54 C100 T mokro/wet

WI4™

przykład zamówienia/ordering example:

WI4 125x2x1,6x25 D54 C100 T mokro/wet

WI5™

przykład zamówienia/ordering example:

WI5 125x3x1,8x25 D54 C100 T mokro/wet

WI6™

przykład zamówienia/ordering example:

WI6 125x3x3,3x25 D54 C100 T mokro/wet

WI7™

przykład zamówienia/ordering example:

WI7 150x3x1,5x25 D54 C100 T mokro/wet

WI8™

przykład zamówienia/ordering example:

WI8 150x3x2x25 D54 C100 T mokro/wet

WI9™

przykład zamówienia/ordering example:

WI9 100x4x4x25 D76 C100 T mokro/wet

WI10™

przykład zamówienia/ordering example:

WI10 100x5x4x25 D76 C100 T mokro/wet

WI11™

przykład zamówienia/ordering example:

WI11 100x4x4,5x20 D91 C100 T mokro/wet

WI12™

przykład zamówienia/ordering example:

WI12 150x2x3,5x20 D126 C100 T mokro/wet

WI12 150x2x3,5x20 B107 V180 P mokro/wet

WI13™

przykład zamówienia/ordering example:

WI13 125x3x4x20 D126 C100 T mokro/wet

WI13 125x3x4x20 B107 V180 P mokro/wet

WI14™

przykład zamówienia/ordering example:

WI14 150x4x2x25 D126 C100 T mokro/wet

WI14 150x4x2x25 B107 V180 P mokro/wet

Las muelas de diamante y CBN con ligantes de resinas que se conocen en el mercado de las herramientas superduras están basadas en una matriz compuesta por resinas termoestables de fenol-formaldehído. Los ligantes de resinas tienen cierta resistencia a impactos y son sensibles a temperaturas más elevadas que a la vez favorecen su desgaste. La oferta de Diamentpol incluye muelas de diamante y CBN con un ligante de resinas de poliamida. Las muelas provistas de este tipo de matriz se muestran mucho más resistentes (en comparación con las muelas estándares) a las temperaturas, así como un rendimiento y eficacia de rectificado incrementados, por lo que pueden ampliar la vida útil de la muela en un 40-45%. Habitualmente, el ligante de resinas de poliamida se incluye en los siguientes tipos de muelas: VB8®, VD14® triple, 1A1, 1V1, 11V9, 12V9, 14A1, 14F1.

Descripción del problema Posibles causas Solución sugerida
Se generan quemaduras • la capa funcional de la muela está cubierta • rectificar la muela con una afiladera cerámica
• baja potencia del rectificado • incrementar la potencia del rectificado, disminuir el deslizamiento
• un deslizamiento transversal o una penetración excesivos • disminuir el margen
• fallo de refrigeración (muelas para el trabajo en húmedo) • mejorar la refrigeración
• demasiada dureza de la muela • cambiar la muela por otra más blanda o con menor concentración del grano
Baja durabilidad, pérdida rápida de la forma • poca dureza de la muela • incrementar la dureza
• poca concentración del grano • incrementar la concentración del grano
• fallo de refrigeración • mejorar la refrigeración
• poca velocidad perimétrica de la muela • incrementar la velocidad perimétrica de la muela
• la muela no está equilibrada • equilibrar la muela
• la muela no es cilíndrica • rectificar la muela
• se producen vibraciones en el sistema cinemático de la amoladora • reducir los parámetros del corte, encargar una revisión de la amoladora
Gran rugosidad de la superficie a rectificar • grano demasiado grande • usar una muela con el grano más pequeño
• fallo de refrigeración (taladrina sucia) • mejorar la refrigeración
• poca velocidad perimétrica de la muela • incrementar la velocidad perimétrica de la muela

Muelas de CBN galvánicas

Muelas de CBN para el afilado de sierras de cinta

MARCA PERFIL DE SIERRA DIÁMETRO D [mm] ALTURA T [mm] AGUJERO H [mm]
Profil F Fenes 127 22,2 12,7
150 22,2 20
203 22,2 32
Profil RM Ro-Ma 127 22,2 12,7
150 22,2 20
203 22,2 32
Profil S Sword 127 9 12,7
Profil WM Wood-Mizer 10/30 127 22,2 12,7
150 22,2 20
203 22,2 25,4
203 22,2 32
Profil WM WINTER Wood-Mizer 9/29 127 22,2 12,7
203 22,2 25,4
203 22,2 32

Las muelas con ligante galvánico se caracterizan por una sola capa de granos de CBN, mayores resaltes del grano del ligante y un gran rendimiento que se va reduciendo a medida que vaya quedando desafilado el grano.
Las muelas de CBN con ligante galvánico requieren el empleo de taladrinas.

Muelas de corte

1A1R

D [mm] T [mm] X [mm]
100 0,6 • 0,8 • 1 • 1,2 • 1,5 5
125 0,8 • 1 • 1,2 • 1,5 5
150 0,8 • 1 • 1,2 • 1,5 5
200 1 • 1,2 • 1,5 5

przykład zamówienia/ordering example:

1A1R 125(D)x1(T)x5(X)x20(H)B126 V240 P sucho/dry

Las muelas de diamante con ligante de resinas se emplean para el corte de carburos cementados, cerámica técnica, materias plásticas y laminados, así como vidrio de cuarzo.
Las muelas de diamante con ligante metálico se emplean para el corte de vidrio, cristal, materiales cerámicos, aleaciones duras de materiales magnéticos, piedras preciosas y semipreciosas, así como materiales refractarios. Las muelas provistas del ligante metálico requieren el empleo de taladrinas.
Las muelas de CBN con ligante de resinas se emplean para el corte de aleaciones endurecidas de metales, acero para cojinetes, acero rápido, acero termorresistente y magnético.

Rectificadoras de diamante

Las rectificadoras de diamante se emplean para perfilar y afilar las muelas de corindón sintético y carburo de silicio con aglutinantes cerámicos.

M1010

diament/diamond/Diamant ściernica/wheel/Schleifscheibe
0,33 -150
0,50 100-200
0,75 200-300
1,00 300-400

M1015

diament/diamond/Diamant ściernica/wheel/Schleifscheibe
0,50 -200
0,75 200-300
1,25 500-600
1,75 600-700
2,00 700-

M1020

diament/diamond/Diamant ściernica/wheel/Schleifscheibe
1,00 300-400
1,25 400-500
1,50 500-600
1,75 600-700
2,00 700-800
2,50 800-

M1025

diament/diamond/Diamant ściernica/wheel/Schleifscheibe
1,50 500-600
1,75 600-700
2,00 700-800
2,50 800-

M1028

diament/diamond/Diamant ściernica/wheel/Schleifscheibe
0,25 -150
0,33 150-200

M1030

diament/diamond/Diamant ściernica/wheel/Schleifscheibe
0,25 -100
0,33 -150
0,50 100-200
0,75 200-300

M1038

diament/diamond/Diamant ściernica/wheel/Schleifscheibe
0,25 -100
0,33 -150
0,50 100-200
0,75 200-300
1,00 300-400

M1040

diament/diamond/Diamant ściernica/wheel/Schleifscheibe
0,25 Jung FA 42-12
0,33
0,50
0,75

M1041

diament/diamond/Diamant ściernica/wheel/Schleifscheibe
0,25 Jung NT 65
0,33
0,50
0,75

M1042

diament/diamond/Diamant ściernica/wheel/Schleifscheibe
0,25 Jung JgN 1751
0,33
0,50
0,75

M1043

diament/diamond/Diamant ściernica/wheel/Schleifscheibe
0,25 Jung JgN 1751
0,33
0,50
0,75

M1044

diament/diamond/Diamant ściernica/wheel/Schleifscheibe
0,25 Jung C8
0,33

M1045

diament/diamond/Diamant ściernica/wheel/Schleifscheibe
0,25 Kolb KZ 1+2
0,33
0,50
0,75

M1046

diament/diamond/Diamant ściernica/wheel/Schleifscheibe
0,25 Deckel
0,33
0,50
0,75

M1047

diament/diamond/Diamant ściernica/wheel/Schleifscheibe
0,25 Deckel
0,33
0,50
0,75

M1110

diament/diamond/Diamant szlifierka/machine/Maschine
0,5 - 0,75 Matrix

M1120

diament/diamond/Diamant szlifierka/machine/Maschine
0,35 - 0,75 Matrix

M1130

diament/diamond/Diamant szlifierka/machine/Maschine
0,50 - 1,25 Klingelnberg MB10

M1140

diament/diamond/Diamant szlifierka/machine/Maschine
0,25 - 0,75 UVA

M1150

diament/diamond/Diamant szlifierka/machine/Maschine
0,16 - 0,35 Kolb

M3505

α R [mm] L [mm]
40° 0,125 35
45
0,25 35
45
58
60° 0,125 35
45
0,25 25
45
0,5 58

M2600

M2400

FEPA CODE GRIT SIZE
D91 63-53
D64 90-75
D126 125-106
D181 200-160
D301 315-250
D427 400-315
D602 630-500
D711 630
D851

M2410

FEPA CODE GRIT SIZE
D91 63-53
D64 90-75
D126 125-106
D181 200-160
D301 315-250
D427 400-315
D602 630-500
D711 630
D851

M2411

FEPA CODE GRIT SIZE
D91 63-53
D64 90-75
D126 125-106
D181 200-160
D301 315-250
D427 400-315
D602 630-500
D711 630
D851

M2010

diament/diamond/Diamant (ilość/pcs/Menge) diament/diamond Diamant (kt) D x H wymiary/dimensions/Abmessungen [mm]
5 1,00 Ø7 x 27

M2110

diament/diamond/Diamant (ilość/pcs/Menge) diament/diamond Diamant (kt) D x H wymiary/dimensions/Abmessungen [mm]
1 1,00 Ø15 x 8

M2111

diament/diamond/Diamant (ilość/pcs/Menge) diament/diamond Diamant (kt) D x H wymiary/dimensions/Abmessungen [mm]
3 1,50 Ø12 x 6

M2112

diament/diamond/Diamant (ilość/pcs/Menge) diament/diamond Diamant (kt) D x H wymiary/dimensions/Abmessungen [mm]
6 2,00 Ø15 x 5

M2113

diament/diamond/Diamant (ilość/pcs/Menge) diament/diamond Diamant (kt) D x H wymiary/dimensions/Abmessungen [mm]
9 1,00 Ø8 x 12

M2114

diament/diamond/Diamant (ilość/pcs/Menge) diament/diamond Diamant (kt) D x H wymiary/dimensions/Abmessungen [mm]
15 1,50 Ø8 x 12

M2115-M2122

diament/diamond/Diamant (ilość/pcs/Menge) diament/diamond Diamant (kt) D x H wymiary/dimensions/Abmessungen [mm]
M2115 50 2,50 Ø8 x 11
M2116 50 5,00 Ø12 x 11
M2117 60 1,00 Ø8 x 8
M2118 60 2,50 Ø8 x 11
M2119 60 5,00 Ø8 x 11
M2120 70 3,60 Ø8 x 12
M2121 80 1,00 Ø8 x 8
M2121 80 2,50 Ø8 x 11

En el portaherramientas pueden emplearse distintas rectificadoras de diamante con el cono Morse

Reacondicionamiento de rectificadoras de diamante

Indentadores de diamante para la medición de dureza

Los indentadores de diamante sirven para medir la dureza. El diamante del indentador se rectifica hasta una forma geométrica de cono o pirámide.

Rockwell
typ/type α kt
A 120° ± 0.35° 0,25
C 120° ± 0.35° 0,11
Vickers
typ/type α Ød X L
I 136° ± 30° 5 30 22
II 136° ± 30° 7 12 29

Pastas de diamante

Taladrinas

CONTACTO